Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 165" Дніпропетровської міської ради
Гурткова робота

Анлійська мова

 

Вивчення англійської мови з молодшими дошкільниками має свої специфічні сторони, але є результативним за умови виконання законів ефективного вивчення іноземної мови.

Навчання іноземної мови в ДНЗ – це засіб соціалізації дошкільника.

 

Основні умови ефективного навчання іноземної мови:

 

      1. Формувати іншомовну комунікативну компетентність.

Дошкільний період результативний не стільки для навчання, скільки для розвитку, загальної освіти дитини. Метою вивчення іноземної мови в цей період  має бути сприяння повноцінному, своєчасному розвитку дитини, її адаптації до життя в суспільстві. Тому  важливо формувати саме іншомовну комунікативну компетентність.

 

     2. Навчати іншомовного спілкування, а не іншомовної мови.

Процес навчання іноземної мови має бути  організованим і керованим грамотним педагогом так, щоб у дитини виникла потреба вживати іншомовний матеріал у власному мовленні. Така сформована потреба забезпечить дитині іншомовне спілкування у професійній діяльності дорослого життя.

 

     3. Зразки мовлення – основа для формування іншомовної компетентності дошкільнят.

Навчання іноземній мові базується не на повторенні певних слів за педагогом, а в процесі спілкування. Тому важливо спонукати дитину до використання мовленнєвих кліше та часто вживаних висловів за темами близького та зрозумілого дитині оточення: наприклад, привітання, подяка, називання себе, команди до виконання дій тощо. Такі зразки підбираються з урахуванням потреб спілкування і виступають опорою для засвоєння мовного матеріалу. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників реалізується саме  у процесі засвоєння зразків мовлення.

 

     4. Гра – провідний метод і форма навчання дошкільнят іноземної мови.

На заняттях з іноземної мови діти повинні постійно перебувати в умовах уявної мовної ігрової ситуації. Важливо використовувати форми і методи, які базуються на різноманітних компонентах ігрової діяльності. Дидактична гра виступає провідним методом розвитку іншомовного мовлення дітей дошкільного віку.

 

     5. Провідна роль пізнавальної та ігрової діяльності.

За теорією діяльності обґрунтованої Л.Виготським, П.Гальперіним, О.Запорожцем, О.Леонтьєвим, у діяльності виділяють три взаємопов’язані складові: мотив, мету та виконання. Вивчаючи з дітьми іноземну мову, учитель обов’язково мотивує мовленнєву діяльність. Діяльність стає можливою лише тоді, коли є розуміння мети, яке породжується мотивом. А сам мотив залежить від потреби розмовляти іноземною мовою. Нажаль, така потреба у дошкільників відсутня. Тому й необхідно поєднати іншомовну мовленнєву діяльність із пізнавальною та ігровою, які є «рідними» видами діяльності дитини дошкільного віку.

 

     6.Заняття в системі – базова форма навчання дошкільнят іноземної мови.

Однотипні комплексні заняття у вивченні іноземної мови не мають результативності. Слід практикувати цикли занять за типом домінуючої навчальної діяльності, коли заняття не розпадаються на окремі, де виконується конкретний новий програмовий матеріал, а забезпечується чітка низка взаємопов’язаних циклів – тем, що в результаті й сприяє успішному засвоєнню іноземної мови.

 

     7. Успіх породжує успіх.

Завдання, які підбирає вчитель, мають бути посильними для дітей дошкільного віку й цікавими. Лише відчуваючи ентузіазм, керуючись внутрішньою мотивацією, дитина буде  успішною. Навчання дошкільників іноземній мові слід організовувати таким чином, щоб ситуацію успіху дошкільник і вчитель відчували якомога частіше.