Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 165" Дніпропетровської міської ради
Відкритий доступ

СТАТУТ ЗАКЛАДУ

 

 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Департамент гуманітарної політики

                                                          Дніпровської  міської ради

                                                                Наказ від «06» 12.2016283

                                                           Директор департаменту   

                                                                                                         гуманітарної політики                                                                                                                 Дніпровської міської ради

                                                                                                       ______________ Г.В.Глядчишин                                         

                                                        

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                             .

                                                                                        

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №165»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

                                                               Прийнято загальними зборами

                                                                трудового колективу

                                                                                 Протокол від 29.11.2016р. № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №165, зареєстрованого Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 року, № 6 , перереєстрованого із врахуванням змін 05.07.2006 р., перереєстрованого 07.12.2009 року, № 622 від 09.12.2009 року 12241050003027781, ідентифікаційний код 34498266.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.          КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №165» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської ради, рішення від 17.01.2002 року № 6, перереєстрований із врахуванням змін 05.07.2006., номер запису 12241050001027781, від 09.12.2009 року 12241050003027781 року, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста. Скорочена назва: КЗО «ДНЗ (я/с)№165» ДМР

 

1.2.          Місцезнаходження дошкільного закладу: 49107 м. Дніпро, пр. Гагаріна, 147, телефон 778-88-80.

 

1.3.          Власником ДНЗ є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Органом, уповноваженим здійснювати управління закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Уповноважений  орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально – технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.4.          Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 

1.5.          Дошкільний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

1.6.          Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадянин у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.          Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації; здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

 

1.8.          Дошкільний заклад самостійно приймає рішення  і  здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

 

1.9.          Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 

·        реалізацію головних завдань дошкільної освіти , визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

·        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня і обсягу;

·        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

 

1.10.      Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Дошкільний заклад розрахований на  120 місць.

 

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

 

2.3.У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

 

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

 

2.5. Наповнюваність груп дітьми згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» становить:

 

·        від двох до трьох років – до 15 осіб;

·        від трьох до шести – до 20 осіб;

 

2.6. Для зарахування дитини у ДНЗ необхідно надати:

 

·        путівку відділу освіти департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

·        медичну довідку про стан здоров’я дитини;

·        медичну довідку про епідеміологічне оточення;

·        свідоцтво про народження дитини;

·        документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини (малозабезпечені, багатодітні, чорнобильці, діти-інваліди, діти батьки яких є або були в зоні АТО);

 

2.7. За дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі:

 

·        її хвороби, карантину, санаторного лікування;

·         на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

·         а також у літній період (75 днів).

 

2.8. Відрахування дітей із ДНЗ може здійснюватися:

 

·        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·        на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

·        у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

·        коли дитина не відвідує ДНЗ, без поважних причин, більше 3-х місяців.

 

2.9.          Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 днів.

 

3.     РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1.          ДНЗ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12,0 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

 

3.2.          Щоденний графік роботи ДНЗ з 7:00 до 19:00.

 

3.3.          Щоденний графік роботи груп ДНЗ:

 

- група раннього віку   -        з 7:00 до 19:00

         - молодша                     -        з 7:00 до 19:00

         - середня                       -        з 7:00 до 19:00

         - старша                        -        з 7:00 до 19:00

        

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.          Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗ проводиться

оздоровлення дітей.

 

4.2.          ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

4.3.          План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою ДНЗ, затверджується керівником ДНЗ і погоджується з  управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

План роботи ДНЗ на оздоровчий період погоджується з

держпродспоживслужбою .

 

4.4.          У ДНЗ функціонують групи з українською  мовою навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної  політики від 01.11.2016 року № 251).

4.5.          Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснюється за програмами, на виконання Державного стандарту Дошкільної освіти.

 

4.6.          ДНЗ організовує освітній процес за загальним  напрямком.

 

4.7.          ДНЗ  має можливість в наданні додаткових освітніх послуг згідно з чинним законодавством.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1.          Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

 

5.2.          Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника ДНЗ.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1.          Медичне обслуговування дітей ДНЗ здійснюється штатним медичним персоналом на безоплатній основі.

6.2.          Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3.          ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.          Учасниками навчально-виховного процесу в ДНЗ є:

·        діти дошкільного віку;

·        керівник;

·        педагогічні працівники;

·        медичні працівники;

·        помічники вихователів та няні;

·        батьки або особи, які їх замінюють;

·        фізичні особи, які надають платні послуги у сфері дошкільної освіти.

 

7.2.          Учасники навчально-виховного процесу можуть заохочуватися морально і матеріально відповідно до чинного законодавства.

 

7.3.          Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 

·        безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

·        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·        здоровий спосіб життя.

 

7.4.          Права батьків або осіб, які їх замінюють:                           

 

·        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ;

·        звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

·        брати участь у покращенні  організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально - технічної бази ДНЗ;

·        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

Батьки  або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 

·        своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ у встановленому порядку;

·        своєчасно повідомляти ДНЗ про можливість відсутності або хвороби дитини;

·        слідкувати за станом здоров’я дитини;

·        виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

·        забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

·        постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини;

·        поважати гідність дитини;

·        виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

 

7.5.          На посаду педагогічного працівника ДНЗ приймається особа, яка має відповідну вищу ,  базову вищу, неповну вищу спеціальну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники приймаються на роботу керівником ДНЗ .

 

7.6.          Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.7.          Педагогічні працівники мають право:

 

·           на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

·           брати участь у роботі органів самоврядування ДНЗ;

·           на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·           проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·           вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ;

·           на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·           об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·           на захист професійної честі та власної гідності;

·           інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8.          Педагогічні працівники зобов’язані:

 

·           виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·           дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·           забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·           брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·           виконувати накази та розпорядження керівництва;

·           інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.9.          Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДНЗ завідувачем.

 

7.10.      Працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно із законодавством.

 

7.11.      Працівники ДНЗ  у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди 1 раз на 6 місяців у закріпленому, за місцем роботи, медичному закладі.

 

7.12.      Педагогічні працівники ДНЗ , які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ , не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1.          Управління ДНЗ здійснюється  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника та управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8.2.          Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює його завідувач, який      призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотримання чинного законодавства.

        

Керівник ДНЗ:

 

·           відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·           здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;

·           діє від імені ДНЗ, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·           розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

·           приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ;

·           видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·           затверджує штатний розклад за погодженням із власником ДНЗ;

·           контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·           затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·           забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·           контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей за їх віковими, психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;

·           підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·           організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·           щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах  колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

 

8.3.          Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і методист, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

         Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ .

         Педагогічна рада ДНЗ:

 

·           розглядає питання навчально-виховного процесу в ДНЗ та приймає відповідні рішення;

·           організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

·           приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на поточний рік.

 

8.4.          Органом громадського самоврядування ДНЗ є загальні збори колективу ДНЗ та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ 70 %, батьків

70 %.

         Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

         Загальні збори:

 

·           приймають Статут, зміни і доповнення;

·           обирають раду ДНЗ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

·           заслуховують звіт керівника ДНЗ, голови ради ДНЗ з питань статутної діяльності ДНЗ, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·           розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності  ДНЗ;

·           затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

 

8.5.          У період між загальними зборами діє рада ДНЗ.

         Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДНЗ, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада ДНЗ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення

матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ДНЗ, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників

навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

8.6.          У ДНЗ може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ .

         Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

 

         Основним завданням піклувальної ради є:

 

·           співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ;

·           сприяння зміцненню матеріально-технічної,  культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;

·           сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ;

·           сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

·           організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДНЗ;

·           стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·           всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДНЗ;

·           сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1.  ДНЗ передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

 

9.2.  ДНЗ  виділена присадибна ділянка 5023 га.

 

9.3.  Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом

оперативного управління діяльністю ДНЗ, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

9.4.  ДНЗ має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з управлінням міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю ДНЗ та департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, як балансоутримувачем.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1 Джерелами фінансування ДНЗ є кошти:

 

·        майно власника;

·        місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·        батьків або осіб, які їх замінюють;

·        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·        кошти одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти згідно чинним законодавствам;

·        доходи від здавання і оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

·        інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.2. ДНЗ за погодженням із власником має право:

 

·        придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·        отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·        здавати в оренду обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

10.3.      Статистична звітність про діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.

 

10.4.      Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується ДНЗ.

 

За рішенням власника ДНЗ бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

10.5.      Дошкільний заклад є неприбутковою установою:

 

·           забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб;

·           доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації , реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

·           у разі припинення юридичної особи ( у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворювання) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховані до доходу бюджету.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ

 

11.1.Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

11.2. Контроль за дотриманням ДНЗ державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником,   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, ДІНЗ.

 

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником ДНЗ.

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

 

12.1 Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ), або ліквідації за рішенням власника та погодження з уповноваженим органом – департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, або суду, в інших  випадках, передбачених чинним законодавством.

 

12.2 При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

 

12.3 Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

12.4 У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходного бюджету.

 

У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.

 

 

 

Фактична кількість дітей які навчаються в нашому закладі на 2017-2018 навчальний рік

 

На 2017-2018 навчальний рік в нашому закладі навчається з 1 вересня 2017 року 148 вихованців:

  • раннього віку 25 дітей;
  • дошкільного віку 123 дитини.

 

 

Мова освітнього процесу

 

В нашому закладі спілкуються українською мовою

 

Освітні програми що реалізуються в закладі

 

Наш садок працює за програмою "Дитина в дошкільні роки"- основна програма.

Допоміжні - "Дитина", "Українське довкілля", "Яу Світі", "Соняшник".

 

Вільні вакансії в нашому закладі

 

Наш садок потребує на роботу:

  • Інструктора з фізкультури- 0,75ст, зайнятість 4г30хв на добу;
  • Прибиральника службових приміщень - 0,50ст, зайнятість 4г на добу.

 

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства,згідно з черговістю в міському.

 

До дошкільного навчального закладу батькам необхідно надати:

           

             - реєстрація в електроній черзі;

             -  свідоцтво про народження;

             -  медичну картку про стан здоров`я дитини;

             -  довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

             -  карту профілактичних щеплень;

             -  заповнити бланк згоду;

             -  заповнити бланк відомості про батьків.

 

Додаткові освітні послуги

 

кадровий склад 

 

Завідувач - Бєлова Надія Іванівна

Вихователь – методист - Маркевич Анна Олегівна

Старша медична сестра - Католікова Надія Миколаївна

Завгосп - Коваленко Світлана Миколаївна

Кухар - Мироненко Лідія Хармампівна

Музичний керівник - Чорнобривец  Анастасія Миколаївна

Керівник гуртка (англ.мова) - Гулак Михайло Романович

 Машиніст машинного прання - Голіцина Світлана Семенівна

Кастелянка - Смирнова Інна Павлівна

Робочий обслуговуючий приміщення - Мажаров Олег Ігоревич

Сторож - Пономаренко Віктор Леонідович

Сторож - Стовбун Анатолій Васильович

Група раннього віку «Дзвіночки»

Вихователі - Москаленко Олена  Леонідівна

                        Войтенко Ельвіра Михайлівна

Пом. вихователя -  Гулько Оксана Володимирівна

Молодша група «Капітошка»

Вихователі - Суворова Ірина Василівна

                        Бодрова-Фризюк Наталя Олександрівна

Пом. вихователя - Омельченко Віта Володимирівна

Середня група «Сонечко»

Вихователі - Андреєва Тетяна Олександрівна

                        Єгорова Юлія Борисівна

Пом. вихователя - Соболєва Світлана Миколаївна

Середня група «Калинка»

Вихователі - Котляр Тетяна Петрівна

                        Черниш Марина Вікторівна

Пом. вихователя - Кулиненко Людмила Олексіївна

Старша група «Світлячок»

Вихователі - Ковтун Світлана Григорівна

                        Долганцева Тетяна Миколаївна

Пом. вихователя - Синицина Ірина Михайлівна

Старша група «Барвінок»

Вихователі - Мартиненко Олена Миколаївна

                        Солонько Вікторія Василівна

Пом. вихователя - Паршина Надія Вікторівна

 

 

 

Територія обслуговування , закріплена за дитячим садком 

- вул. Гаражна 21,32,25,27

- вул. Муромська 69, 65

- вул. Тунельна 25

- пр. Гагаріна 145,149,151,153,155,157,159,161

- вул. Абхазька 1,3

- вул. Високовольтна 8,10,12

- вул. Огородня 31,33,35,37

 

Звіт керівника

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

про діяльність та підсумки роботи

дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 165“Сонячний”

за 2016– 2017 навчальний рік

 

 

                    Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 165» Дніпропетровської міської ради.

Власність – комунальна.

Власник – територіальна громада міста Дніпропетровська.

 Контакти дошкільного навчального    закладу

 49107, м. Дніпро,

 пр. Гагаріна 147,

тел. (056) 776-88-80

Тип дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Бєлова Надія Іванівна

Рік побудови

1961

Проектна потужність

6  групи,  110  місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська та російська

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 7.00 год.,

кінець роботи – 19.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

6 групи

147  вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 21  вихованці

Наповнюваність груп

раннього віку -120%;

дошкільного віку – 138%

Наповнюваність дошкільного закладу

145,3 %                        

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

Гурток з англійської мови  - 4 група

   

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 

Розрахований на 110 місць, чисельний склад дітей  на 01.09.17 р.-  147   дітей.

 

У дошкільному закладі функціонують 6 груп, із них :

- Дошкільних груп – 5

- Раннього віку -1

Форма організації освітнього процесу :

-індивідуальна, групова;

Типи занять :

 -фронтальні, групові, індивідуальні.

 

Назва групи

П.і.п.вихователів

Кількість дітей

Дзвіночки (ранній вік)

Москаленко Олена Леонідівна

Войтенко Ельвіра Михайлівна

21

Капітошки (молодша )

Бодрова-Фризюк Наталя Олександрівна

Суворова Ірина Василівна

25

 Калинка  (середня)

Котляр Тетяна Петрівна

Черниш Марина Вікторівна

25

 Сонечко (середня)

Єгорова Юлія Борисівна

Андреєва Тетяна Олександрівна 

27

Світлячок (старша)

Ковтун Світлана Григорівна

Долганцева Тетяна Миколаївна

25

Барвінок (старша)

Мартиненко Олена Миколаївна

Солонько Вікторія  Василівна

24

 

Заклад працює за 5-денним режимом роботи, з 12 годинним перебуванням дітей в закладі (7.00-19.00),загальна кількість працівників - 36 осіб: педагогічний персонал -16 осі б + обслуговуючий персонал -20 осіб.

 

       

Педагогічний колектив спрямовував свою роботу 2016-2017р.педагогічний колектив спрямовував свою роботу   на вирішення наступних завдань:

 

1.     Виховувати свідоме емоційно-позитивне ставлення відчуття приналежності до рідної мови, традиціям, культурного і природного оточення своєї країни і свого народу.

2.     Створити оптимальні умови розвитку навичок комунікативного мовлення, враховуючи індивідуальні психо-фізичні особливості кожної дитини.

3.     Забезпечити дітям якісні глибокі знання засобами музичного мистецтва, спрямованого на формування елементарних основ музичної культури.

4.     Закласти основи економічної грамотності через різні форми пізнавальної і ігрової діяльності відповідно віку.

Діяльність дошкільного навчального закладу № 165 спрямована на реалізацію державної  політики в галузі освіти , а саме –Закону України         « Про дошкільну освіту» , Базовий компонент дошкільної освіти , Національної доктрини розвитку освіти України  у XXI столітті , Концепції громадянського виховання особистості  в умовах розвитку української державності та інших нормативних документів .

Завдання і зміст навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізувався відповідно до програм  розвитку і виховання дітей  «Дитина в дошкільні роки».

Багато уваги з боку вихователів та фахівців приділялось пізнавальному розвитку дитини , комунікативному та художньо-мовленнєвому розвитку, музично-пластичним вправам , виразності монологічного та діалогічного  мовлення через спеціальні заняття , театралізовані  ігри ,етюди, індивідуальну діяльність з дітьми.

 Протягом минулого року значно зміцніла матеріально –технічна база ДНЗ . Групові приміщення поповнилися новими іграшками , методичним , дидактичним матеріалом , що дає змогу будувати навчально-виховний процес з дітьми на сучасному рівні.

Здійснено ремонт та фарбування споруд та обладнання на ігрових майданчиках .Замінено 9 вікон, в групі раннього віку (4 вікна), середня група (5 вікон) . У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.

Ми маємо задовільну матеріально технічну базу , наш заклад користується попитом серед батьків , колектив хоче і може працювати , тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Навчально-виховний процес ДНЗ №165 забезпечує перехід на нову сучасну модель виховання та навчання дітей, виконує такі функції:

• соціальну: соціальний захист та адаптація дітей;

• оздоровчу: охорона та зміцнення здоров'я дітей;

• освітню: навчання та виховання дітей;

• культурно-розважальну: змістовне дозвілля дітей;

• просвітницьку: психолого-педагогічна просвіта батьків

Разом  з тим слід визначити , що продовжує бути актуальне питання розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та взаємодія суспільного та родинного виховання.

Методична робота

На оранізаційно-моделюючим  етапі обласної проблеми « Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського суспільства » у 2016-2017 н.р. наш заклад продовжив знайомитись з науковою літературою з проблеми, визначати  освітні стратегії  соціалізації  особистості у навчально-виховному  процесі.  Конкретизація проблеми на рівні педагогічного колективу, планування роботи творчих груп . Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду  педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту учаснику освітнього процесу. Для цього створювались ігрові проблемні ситуації де пропонувалось дітям знайти своє нестандартне рішення м. Такі обговорення та дидактичні ігри особливо подобаються дітям старшого дошкільного віку. Залучення родини вихованців до тісної творчої співпраці з життям в ДНЗ –актуальне питання сьогодення ,завдяки вирішенню якого можна покращити якість життя всіх учасників освітнього процесу. І головна роль , безумовно, тут належить педагогові , його професійності та особистим якостям. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури , наочні матеріали , розвивальні та дидактичні ігри , які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року вихователі.

Також проведена підписка на періодичні  видання : « Дошкільне виховання» , « Вихователь-методист» , « Практикум управління дошкільним закладом» , «Музичний керівник»,  «Палітра педагога», «Практичний психолог»,  «Методична скарбничка вихователя»,« Психолог довкілля».

 В методичному кабінеті накопичений досвід з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності. В кожній групі були оформлені виставки дитячих малюнків «Правила безпеки ».

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів , спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань річного плану , адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи , а саме:

·        педагогічні ради;

·        педагогічні години;

·        консультації для вихователів;

·        круглі столи;

·        семінар - практикум;

·        колективні перегляди занять та режимних моментів;

·        консультації для батьків;

·        індивідуальні консультації для педагогічних працівників;

     З метою реалізації річних завдань закладу та підвищення педагогічної майстерності педагогів були сплановані та успішно проведено упродовж навчального року такі форми методичної роботи:

·        педагогічні ради , які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики , інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Цікаво і змістовно були проведені педради :«Приоритетні завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р.», « Виховання Людини-патріота як приоритетна складова процесу соціалізації особистості», «Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами екологічного виховання», «Аналіз здійснення навчально-виховного процесу за 2016-2017 навчальний рік» на яких були використані різноманітні та інтерактивні методи роботи .

·        семінари: теоретично-практичний  « Середовищний підхід до організації освітнього процесу для соціалізації дошкільника» ( грудень) , які удосконалили психолого-педагогічну підготовку педагогів.

·        консультації для вихователів : «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу», «Психологічні особливості дітей молодшого віку» , «Соціалізація особистості дитини-дошкільника на основі взаємодії сім`ї та дошкільного закладу», «Нові підходи до організації трудового навчання», "Гарні умови-розвиток основи», «Особливості творчості в дошкільному віці».

·        майстер-класи для педагогів: «Технологія виготовлення ляльки-мотанки» Виготовили оберіг ляльку-мотанку. Формувати і розвивати уважність, здатність оптимально виражати свій стан. Виявити індивідуальні потреби та переживання. Допомогти пізнати себе , гармонізувати особистість.

А також було проведено методичне об`єднання музичних керівників Соборного району м. Дніпро в нашому дошкільному закладі №165, 20.04.2017 р. Тема: «Духовний розвиток дошкільників засобами національно-патріотичної музики»

   Колективу допомогло проведення цих заходів  , щоб на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникли певні труднощі:

·        не всі вихователі брали активну участь;

·        оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

    Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та  уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою  у власних силах людиною.

      Співдружність з родиною – одне з першочергових завдань дошкільного закладу. Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи з батьками. Здійснення цієї роботи, досягнення в ній справжнього успіху можливі лише при індивідуальному підході до кожної сім’ї. Практика показує: жодні заходи не дадуть позитивних результатів, якщо до них не залучати батьків, якщо поставлені проблеми не розв’язуються разом з ними – першими і найавторитетнішими вчителями. І залежить це все від нас самих, наших взаємин один з одним, наших уподобань і прагнень

       Батьківський актив ніколи не відмовляє у допомозі, батьки проявляють ініціативу, виступають з пропозиціями.

       Основні питання життєдіяльності дошкільного закладу вирішуються разом з батьківською громадськістю (активна участь у методичному об`єднанні музичних керівників,допомога дитячому садку під час проведення ремонту, участь у святах та розвагах, організація гурткової роботи, залучення спонсорських коштів та інше).

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації: «Як підготувати дитину до дитячого садка», « Виховуємо відповідальність у дошкільнят», «Як провести вихідні дні», «Як вдома розвивати здібності дитини», «Граємось вдома», «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність», «Казкатерапія, як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників».

Готувались  наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ допомагав практичний психолог Маркевич А.О., яка проводила тренінги та психогімнастику для зняття  чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючим, стимулювала її потенційні можливості, з’ясовувала  психологічні труднощі; у разі потреби, ознайомлювала батьків і педагогів  з результатами психолого – педагогічного обстеження, зафіксованими протоколом, професійно коментувала їх; розробляла рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються всі результати діагностування та спостереження.

   Науково-дослідницька діяльність практичного психолога проводилась за темою  «Взаємодія практичного психолога та методиста" .

   На цьому етапі роботи відбувається деяке суміщення психологічної та методичної служби дошкільного навчального закладу. Іноді молоді фахівці (як психологи, так і методисти) мають лише теоретичні знання, а на практиці, стикаючись із реаліями життя сучасного ДНЗ, розгубившись, намагаються, перекласти частину своїх обов’язків на когось іншого. Саме тому переді мною і постало завдання – розглянути напрями роботи психолога та методиста, визначити їхні пріоритети у роботі з колективом, вихованцями та їхніми батьками.

      Загальна система роботи практичного психолога в дошкільному закладі, використання відповідних методик для кожної вікової категорії, їх результативність та пропозиції щодо застосування:

-         Ясельна група – діагностика способів діяльності та емоційно – вольової сфери, особистостей розвитку особистості дітей третього року життя. Корекційно – розвивальна програма способів діяльності та емоційно – вольової сфери, особистостей розвитку особистостей дітей третього року життя.

-         Молодша група – діагностика агресивності, тривожності і страху та СДУГ у дітей четвертого року життя. Корекційно – розвивальна програма з агресивності, тривожності і страху та СДУГ у дітей четвертого року життя.

-         Середня група – діагностика пізнавальної сфери: сприйняття та уваги,пам’яті та мислення та мовлення.  Корекційно – розвивальна програма з пізнавальної сфери сприйняття та уваги, пам’яті та мислення та мовлення.

-         Старша група - діагностика емоційно – вольової сфери. Психодіагностика готовності до навчання в школі. Корекційно – розвивальна програма з емоціями – вольової сфери та програма для майбутніх першокласників «Підготовка дитина до школи».

-         Робота з дітьми групи ризику – виявлені діти групи ризику. Проведені з ними ігри, вправи, психогімнастики. Покращення їхнього стану.

-         Робота з педагогами – проведені тренінги,семінари, консультації, надані поради і рекомендації. Покращення педагогічної діяльності, розуміння між педагогами та дітьми.

-         Робота з методичними об’єднаннями – відвідала всі заплановані методичні об’єднання. Взяла багато цікавого для себе. Потрібно більше проводити таких об’єднань.

-         Робота з батьками – проведені консультації, тренінги, семінари, заняття для батьків. Батьки навчилися трішки розуміти звідки розпочинається їхня біда, але не всі.

-                    Запобігання насиллю у родині – проведені з батьками бесіди, консультації. Сподіваюсь, що більшість батьків мене почули.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

        У новому навчальному році наш колектив буде продовжувати впроваджувати в практику Базовий компонент  дошкільної освіти України ( за новою редакцією) та спрямовувати освітній процес відповідно до вимог освітньої програми розвитку , навчання та виховання дітей «Дитина в дошкільні роки». Слід посилити роботу в усіх напрямках розвитку дітей , а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

Велика увага приділялась і першочерговому завданню – забезпеченню здорового способу життя дітей, їх фізичного розвитку, безпеки життєдіяльності. Упродовж року під керівництвом інструктора з фізкультури проводилась систематична робота з поліпшення якості фізкультурних занять, розвитку фізичних здібностей дітей, рівня рухового розвитку, проводилась робота з удосконалення постави дітей , її корекції. На фізкультурних заняттях дітей навчали поводитись із своїм тілом , зберігати позитивні емоційний настрій , виконувати вправи , які сприяють формуванню красоти рухів. Треба відмітити , що впродовж року на високому рівні  проводились спортивні розваги та свята, на які батьки запрошувались як глядачі і як  дійові учасники. Ця робота проводилась у співдружності з родиною дитини, намагаючись довести до їх свідомості необхідність виконання правил здорового способу життя.

Дошкільний заклад має медичний кабінет , ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання , в основному , відповідає нормативним вимогам.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує досвідчена старша медична сестра  Католікова Н. М. та закріплений лікар – педіатр дитячої міської поліклініки № 5 Медведнікова Т.В. Медична сестра здійснює постійний моніторинг стану здоров'я дітей , захворюваності , організації раціонального харчування , контроль за виконанням оздоровчих заходів  , підтримують інтерес дитини до власного здоров'я .

Педагогічний колектив закладу приклав багато зусиль для зміцнення здоров`я дітей. Найефективнішні оздоровчі і загартовуючи заходи у ДНЗ були ранкові зарядки, прогулянки та фізичні заняття на свіжому повітрі.

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Висновки

 

     У цілому колектив дошкільного навчального закладу спрацював у 2016-2017 навчальному році творчо , відповідно річного плану роботи .

Педагогічний колектив спрямував  свою діяльність з дітьми на реалізацію  вікових  програмових завдань та досягнення показників  компетентності  дошкільника певного вікового періоду , цьому допомагало правильно організоване навчально-пізнавальне середовище груп , якісна фахова діяльність педагогів  та обслуговуючого персоналу.

    Рівень надання освітніх послуг у КЗО ДНЗ № 165 відповідає  державним вимогам , що передбачені  Державним  стандартом дошкільної освіти.

Приоритетні напрями роботи  дошкільного закладу  та завдання на 2017-2018 навчальний рік .

 

        Колектив дошкільного навчального закладу № 165 у 2017-2018  н.р. спрямовує свою діяльність на підвищення якості дошкільної освіти шляхом забезпечення  її сталого інноваційного розвитку в групах раннього і дошкільного віку з метою набуття випускниками закладу  необхідних компетенцій , які відповідатимуть Державному стандарту дошкільної освіти (нова редакція) стосовно рівня освіченості , розвиненості і вихованості дітей 6-7 років та сприятимуть їх подальшому продуктивному  навчанню у початковій школі .

       Реалізація пріоритетних напрямів роботи здійснюватиметься шляхом вирішення завдань і визначаються з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного  розвитку  дітей,  покращення  їхнього  фізичного, психічного  здоров`я упродовж дошкільного дитинства.  Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році, зберігають актуальність і нині з метою налагодження в дошкільному  закладі, спрямованих на їх реалізацію. Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі:

·        Виховувати свідоме емоційно-позитивне ставлення відчуття приналежності до рідної мови, традиціям, культурного і природного оточення своєї країни і свого народу;

·         Розвивати у дітей почуття позитивного ставлення до праці, долаючи посильні труднощі. Задовольняти пізнавальні потреби дітей у процесі трудової діяльності;

·        Зміцнювати зв'язок з сімєю, школою, досягати єдності, взаємної підтримки в різних сприятливих можливостей, спрямовані на формування духовно розвиненої , патріотично налаштованої та працелюбної особистості.

      Запорукою успішної реалізації ключових завдань , організації та змістового наповнення освітнього процесу є високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічного колективу дошкільного закладу , його творчій , інтелектуальний потенціал , орієнтація на дітей , як центр освітнього процесу та батьків вихованців – основних партнерів у справі виховання і навчання дошкільників.