Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 165" Дніпропетровської міської ради
Звіт керівника

ЗВІТ КЕРІВНИКА

про діяльність та підсумки роботи

дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 165“Сонячний”

за 2016– 2017 навчальний рік

 

 

                    Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 165» Дніпропетровської міської ради.

 Контакти дошкільного навчального    закладу

 49107, м. Дніпро,

 пр. Гагаріна 147,

тел. (056) 776-88-80

Тип дошкільного навчального закладу

комунальний

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Бєлова Надія Іванівна

Рік побудови

1962

Проектна потужність

6  груп,  120  місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 7.00 год.,

кінець роботи – 19.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

6 групи

147  вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 21  вихованці

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

Гурток з англійської мови  - 4 група

   

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 

Розрахований на 120 місць, чисельний склад дітей  на 01.09.17 р.-  147   дітей.

 

У дошкільному закладі функціонують 6 груп, із них :

- Дошкільних груп – 5

- Раннього віку -1

Форма організації освітнього процесу :

-індивідуальна, групова;

Типи занять :

 -фронтальні, групові, індивідуальні.

 

Назва групи

П.і.п.вихователів

Кількість дітей

Дзвіночки (ранній вік)

Москаленко Олена Леонідівна

Войтенко Ельвіра Михайлівна

21

Капітошки (молодша )

Бодрова-Фризюк Наталя Олександрівна

Суворова Ірина Василівна

25

 Калинка  (середня)

Котляр Тетяна Петрівна

Черниш Марина Вікторівна

25

 Сонечко (середня)

Єгорова Юлія Борисівна

Андреєва Тетяна Олександрівна 

27

Світлячок (старша)

Ковтун Світлана Григорівна

Долганцева Тетяна Миколаївна

25

Барвінок (старша)

Мартиненко Олена Миколаївна

Солонько Вікторія  Василівна

24

 

Заклад працює за 5-денним режимом роботи, з 12 годинним перебуванням дітей в закладі (7.00-19.00),загальна кількість працівників - 36 осіб: педагогічний персонал -16 осі б + обслуговуючий персонал -20 осіб.

 

       

Педагогічний колектив спрямовував свою роботу 2016-2017р.педагогічний колектив спрямовував свою роботу   на вирішення наступних завдань:

 

1.     Виховувати свідоме емоційно-позитивне ставлення відчуття приналежності до рідної мови, традиціям, культурного і природного оточення своєї країни і свого народу.

2.     Створити оптимальні умови розвитку навичок комунікативного мовлення, враховуючи індивідуальні психо-фізичні особливості кожної дитини.

3.     Забезпечити дітям якісні глибокі знання засобами музичного мистецтва, спрямованого на формування елементарних основ музичної культури.

4.     Закласти основи економічної грамотності через різні форми пізнавальної і ігрової діяльності відповідно віку.

Діяльність дошкільного навчального закладу № 165 спрямована на реалізацію державної  політики в галузі освіти , а саме –Закону України         « Про дошкільну освіту» , Базовий компонент дошкільної освіти , Національної доктрини розвитку освіти України  у XXI столітті , Концепції громадянського виховання особистості  в умовах розвитку української державності та інших нормативних документів .

Завдання і зміст навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізувався відповідно до програм  розвитку і виховання дітей  «Дитина в дошкільні роки».

Багато уваги з боку вихователів та фахівців приділялось пізнавальному розвитку дитини , комунікативному та художньо-мовленнєвому розвитку, музично-пластичним вправам , виразності монологічного та діалогічного  мовлення через спеціальні заняття , театралізовані  ігри ,етюди, індивідуальну діяльність з дітьми.

 Протягом минулого року значно зміцніла матеріально –технічна база ДНЗ . Групові приміщення поповнилися новими іграшками , методичним , дидактичним матеріалом , що дає змогу будувати навчально-виховний процес з дітьми на сучасному рівні.

Здійснено ремонт та фарбування споруд та обладнання на ігрових майданчиках .Замінено 9 вікон, в групі раннього віку (4 вікна), середня група (5 вікон) . У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.

Ми маємо задовільну матеріально технічну базу , наш заклад користується попитом серед батьків , колектив хоче і може працювати , тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Навчально-виховний процес ДНЗ №165 забезпечує перехід на нову сучасну модель виховання та навчання дітей, виконує такі функції:

• соціальну: соціальний захист та адаптація дітей;

• оздоровчу: охорона та зміцнення здоров'я дітей;

• освітню: навчання та виховання дітей;

• культурно-розважальну: змістовне дозвілля дітей;

• просвітницьку: психолого-педагогічна просвіта батьків

Разом  з тим слід визначити , що продовжує бути актуальне питання розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та взаємодія суспільного та родинного виховання.

Методична робота

На оранізаційно-моделюючим  етапі обласної проблеми « Освітні стратегії соціалізації особистості  громадянського суспільства » у 2016-2017 н.р. наш заклад продовжив знайомитись з науковою літературою з проблеми, визначати  освітні стратегії  соціалізації  особистості у навчально-виховному  процесі.  Конкретизація проблеми на рівні педагогічного колективу, планування роботи творчих груп . Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду  педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту учаснику освітнього процесу. Для цього створювались ігрові проблемні ситуації де пропонувалось дітям знайти своє нестандартне рішення м. Такі обговорення та дидактичні ігри особливо подобаються дітям старшого дошкільного віку. Залучення родини вихованців до тісної творчої співпраці з життям в ДНЗ –актуальне питання сьогодення ,завдяки вирішенню якого можна покращити якість життя всіх учасників освітнього процесу. І головна роль , безумовно, тут належить педагогові , його професійності та особистим якостям. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури , наочні матеріали , розвивальні та дидактичні ігри , які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року вихователі.

Також проведена підписка на періодичні  видання : « Дошкільне виховання» , « Вихователь-методист» , « Практикум управління дошкільним закладом» , «Музичний керівник»,  «Палітра педагога», «Практичний психолог»,  «Методична скарбничка вихователя»,« Психолог довкілля».

 В методичному кабінеті накопичений досвід з прищеплення дітям правил основ безпечної життєдіяльності. В кожній групі були оформлені виставки дитячих малюнків «Правила безпеки ».

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів , спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань річного плану , адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи , а саме:

·        педагогічні ради;

·        педагогічні години;

·        консультації для вихователів;

·        круглі столи;

·        семінар - практикум;

·        колективні перегляди занять та режимних моментів;

·        консультації для батьків;

·        індивідуальні консультації для педагогічних працівників;

     З метою реалізації річних завдань закладу та підвищення педагогічної майстерності педагогів були сплановані та успішно проведено упродовж навчального року такі форми методичної роботи:

·        педагогічні ради , які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики , інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Цікаво і змістовно були проведені педради :«Приоритетні завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р.», « Виховання Людини-патріота як приоритетна складова процесу соціалізації особистості», «Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами екологічного виховання», «Аналіз здійснення навчально-виховного процесу за 2016-2017 навчальний рік» на яких були використані різноманітні та інтерактивні методи роботи .

·        семінари: теоретично-практичний  « Середовищний підхід до організації освітнього процесу для соціалізації дошкільника» ( грудень) , які удосконалили психолого-педагогічну підготовку педагогів.

·        консультації для вихователів : «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу», «Психологічні особливості дітей молодшого віку» , «Соціалізація особистості дитини-дошкільника на основі взаємодії сім`ї та дошкільного закладу», «Нові підходи до організації трудового навчання», "Гарні умови-розвиток основи», «Особливості творчості в дошкільному віці».

·        майстер-класи для педагогів: «Технологія виготовлення ляльки-мотанки» Виготовили оберіг ляльку-мотанку. Формувати і розвивати уважність, здатність оптимально виражати свій стан. Виявити індивідуальні потреби та переживання. Допомогти пізнати себе , гармонізувати особистість.

А також було проведено методичне об`єднання музичних керівників Соборного району м. Дніпро в нашому дошкільному закладі №165, 20.04.2017 р. Тема: «Духовний розвиток дошкільників засобами національно-патріотичної музики»

   Колективу допомогло проведення цих заходів  , щоб на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникли певні труднощі:

·        не всі вихователі брали активну участь;

·        оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

    Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та  уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою  у власних силах людиною.

      Співдружність з родиною – одне з першочергових завдань дошкільного закладу. Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи з батьками. Здійснення цієї роботи, досягнення в ній справжнього успіху можливі лише при індивідуальному підході до кожної сім’ї. Практика показує: жодні заходи не дадуть позитивних результатів, якщо до них не залучати батьків, якщо поставлені проблеми не розв’язуються разом з ними – першими і найавторитетнішими вчителями. І залежить це все від нас самих, наших взаємин один з одним, наших уподобань і прагнень

       Батьківський актив ніколи не відмовляє у допомозі, батьки проявляють ініціативу, виступають з пропозиціями.

       Основні питання життєдіяльності дошкільного закладу вирішуються разом з батьківською громадськістю (активна участь у методичному об`єднанні музичних керівників,допомога дитячому садку під час проведення ремонту, участь у святах та розвагах, організація гурткової роботи, залучення спонсорських коштів та інше).

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації: «Як підготувати дитину до дитячого садка», « Виховуємо відповідальність у дошкільнят», «Як провести вихідні дні», «Як вдома розвивати здібності дитини», «Граємось вдома», «Виховуємо патріотизм як почуття і цінність», «Казкатерапія, як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників».

Готувались  наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ допомагав практичний психолог Маркевич А.О., яка проводила тренінги та психогімнастику для зняття  чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючим, стимулювала її потенційні можливості, з’ясовувала  психологічні труднощі; у разі потреби, ознайомлювала батьків і педагогів  з результатами психолого – педагогічного обстеження, зафіксованими протоколом, професійно коментувала їх; розробляла рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються всі результати діагностування та спостереження.

   Науково-дослідницька діяльність практичного психолога проводилась за темою  «Взаємодія практичного психолога та методиста" .

   На цьому етапі роботи відбувається деяке суміщення психологічної та методичної служби дошкільного навчального закладу. Іноді молоді фахівці (як психологи, так і методисти) мають лише теоретичні знання, а на практиці, стикаючись із реаліями життя сучасного ДНЗ, розгубившись, намагаються, перекласти частину своїх обов’язків на когось іншого. Саме тому переді мною і постало завдання – розглянути напрями роботи психолога та методиста, визначити їхні пріоритети у роботі з колективом, вихованцями та їхніми батьками.

      Загальна система роботи практичного психолога в дошкільному закладі, використання відповідних методик для кожної вікової категорії, їх результативність та пропозиції щодо застосування:

-         Ясельна група – діагностика способів діяльності та емоційно – вольової сфери, особистостей розвитку особистості дітей третього року життя. Корекційно – розвивальна програма способів діяльності та емоційно – вольової сфери, особистостей розвитку особистостей дітей третього року життя.

-         Молодша група – діагностика агресивності, тривожності і страху та СДУГ у дітей четвертого року життя. Корекційно – розвивальна програма з агресивності, тривожності і страху та СДУГ у дітей четвертого року життя.

-         Середня група – діагностика пізнавальної сфери: сприйняття та уваги,пам’яті та мислення та мовлення.  Корекційно – розвивальна програма з пізнавальної сфери сприйняття та уваги, пам’яті та мислення та мовлення.

-         Старша група - діагностика емоційно – вольової сфери. Психодіагностика готовності до навчання в школі. Корекційно – розвивальна програма з емоціями – вольової сфери та програма для майбутніх першокласників «Підготовка дитина до школи».

-         Робота з дітьми групи ризику – виявлені діти групи ризику. Проведені з ними ігри, вправи, психогімнастики. Покращення їхнього стану.

-         Робота з педагогами – проведені тренінги,семінари, консультації, надані поради і рекомендації. Покращення педагогічної діяльності, розуміння між педагогами та дітьми.

-         Робота з методичними об’єднаннями – відвідала всі заплановані методичні об’єднання. Взяла багато цікавого для себе. Потрібно більше проводити таких об’єднань.

-         Робота з батьками – проведені консультації, тренінги, семінари, заняття для батьків. Батьки навчилися трішки розуміти звідки розпочинається їхня біда, але не всі.

-                     Запобігання насиллю у родині – проведені з батьками бесіди, консультації. Сподіваюсь, що більшість батьків мене почули.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

        У новому навчальному році наш колектив буде продовжувати впроваджувати в практику Базовий компонент  дошкільної освіти України ( за новою редакцією) та спрямовувати освітній процес відповідно до вимог освітньої програми розвитку , навчання та виховання дітей «Дитина в дошкільні роки». Слід посилити роботу в усіх напрямках розвитку дітей , а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей

Велика увага приділялась і першочерговому завданню – забезпеченню здорового способу життя дітей, їх фізичного розвитку, безпеки життєдіяльності. Упродовж року під керівництвом інструктора з фізкультури проводилась систематична робота з поліпшення якості фізкультурних занять, розвитку фізичних здібностей дітей, рівня рухового розвитку, проводилась робота з удосконалення постави дітей , її корекції. На фізкультурних заняттях дітей навчали поводитись із своїм тілом , зберігати позитивні емоційний настрій , виконувати вправи , які сприяють формуванню красоти рухів. Треба відмітити , що впродовж року на високому рівні  проводились спортивні розваги та свята, на які батьки запрошувались як глядачі і як  дійові учасники. Ця робота проводилась у співдружності з родиною дитини, намагаючись довести до їх свідомості необхідність виконання правил здорового способу життя.

Дошкільний заклад має медичний кабінет , ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання , в основному , відповідає нормативним вимогам.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує досвідчена старша медична сестра  Католікова Н. М. та закріплений лікар – педіатр дитячої міської поліклініки № 5 Медведнікова Т.В. Медична сестра здійснює постійний моніторинг стану здоров'я дітей , захворюваності , організації раціонального харчування , контроль за виконанням оздоровчих заходів  , підтримують інтерес дитини до власного здоров'я .

Педагогічний колектив закладу приклав багато зусиль для зміцнення здоров`я дітей. Найефективнішні оздоровчі і загартовуючи заходи у ДНЗ були ранкові зарядки, прогулянки та фізичні заняття на свіжому повітрі.

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Висновки

 

     У цілому колектив дошкільного навчального закладу спрацював у 2016-2017 навчальному році творчо , відповідно річного плану роботи .

Педагогічний колектив спрямував  свою діяльність з дітьми на реалізацію  вікових  програмових завдань та досягнення показників  компетентності  дошкільника певного вікового періоду , цьому допомагало правильно організоване навчально-пізнавальне середовище груп , якісна фахова діяльність педагогів  та обслуговуючого персоналу.

    Рівень надання освітніх послуг у КЗО ДНЗ № 165 відповідає  державним вимогам , що передбачені  Державним  стандартом дошкільної освіти.

Приоритетні напрями роботи  дошкільного закладу  та завдання на 2017-2018 навчальний рік .

 

        Колектив дошкільного навчального закладу № 165 у 2017-2018  н.р. спрямовує свою діяльність на підвищення якості дошкільної освіти шляхом забезпечення  її сталого інноваційного розвитку в групах раннього і дошкільного віку з метою набуття випускниками закладу  необхідних компетенцій , які відповідатимуть Державному стандарту дошкільної освіти (нова редакція) стосовно рівня освіченості , розвиненості і вихованості дітей 6-7 років та сприятимуть їх подальшому продуктивному  навчанню у початковій школі .

       Реалізація пріоритетних напрямів роботи здійснюватиметься шляхом вирішення завдань і визначаються з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного  розвитку  дітей,  покращення  їхнього  фізичного, психічного  здоров`я упродовж дошкільного дитинства.  Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році, зберігають актуальність і нині з метою налагодження в дошкільному  закладі, спрямованих на їх реалізацію. Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі:

·        Виховувати свідоме емоційно-позитивне ставлення відчуття приналежності до рідної мови, традиціям, культурного і природного оточення своєї країни і свого народу;

·         Розвивати у дітей почуття позитивного ставлення до праці, долаючи посильні труднощі. Задовольняти пізнавальні потреби дітей у процесі трудової діяльності;

·        Зміцнювати зв'язок з сімєю, школою, досягати єдності, взаємної підтримки в різних сприятливих можливостей, спрямовані на формування духовно розвиненої , патріотично налаштованої та працелюбної особистості.

      Запорукою успішної реалізації ключових завдань , організації та змістового наповнення освітнього процесу є високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічного колективу дошкільного закладу , його творчій , інтелектуальний потенціал , орієнтація на дітей , як центр освітнього процесу та батьків вихованців – основних партнерів у справі виховання і навчання дошкільників.